IT Outsourcing

Hatékony és Precíz

A Cyclick Kft. testre szabott IT megoldásai biztosítják vállalata számára a korszerű IT szolgáltatásokkal járó előnyöket és leveszi az informatika szervezésének és menedzselésének feladatait válláról.

A vállalati vezetés által megoldandó feladat olyan IT szolgáltatás létrehozása, mely az üzleti működést optimális hatékonysággal kiszolgálja, gyorsítja, egyszerűsíti, olcsóbbá és átláthatóbbá teszi a feladatok ellátását. Emellett új piaci lehetőségeket teremt a korszerű technológiák adta lehetőségek kihasználásával és a működési költségek folyamatos csökkentésével.

A jól menedzselt IT szolgáltatásra jellemző az optimális költség és a felhasználói elégedettség. Ezek eléréséhez megfelelő út a felhasználói bejelentések, valamint a megoldáshoz szükséges időt indokolt szinten tartani. A bejelentések száma befolyásolható a támogatott hardverek, szoftverek sztenderdizálásával, ugyanakkor csökkenti a időráfordítást, így növelve az elégedettséget.
Az alábbi területeken nyújtunk professzionális szolgáltatást:

 1. Servicedesk / Helpdesk - 24 órás, online, bárki számára elérhető hibabejelentő rendszerünket megtekintheti a www.helps.hu oldalon.
  A szolgáltatás előnyei:
  • Egypontos és centralizált kapcsolatot biztosít a végfelhasználók és az IT szervezet között
  • Az üzletvitel céljainak elérése érdekében magas színvonalú informatikai támogatást nyújt
  • Azonosítja és csökkenti az informatikai szolgáltatások TCO értékét
  • Támogatja az üzletvitel, IT technológia vagy IT folyamatok mentén létrejövő változásokat
  • Fokozza az ügyfél-elégedettséget
  • Üzletvitel számára döntéstámogatási adatokat képes szolgáltatni a vállalat és azon belül az informatikai működésről és annak minőségéről
  • Bejelentések kiértékelése által további üzleti lehetőségeket fed fel
  Servicedesk / Helpdesk által ellátott feladatok:
  • Hibajegy regisztrálás és nyomkövetés
  • Incidensek, szolgáltatási igények priorálása, kategorizálása -> üzemeltető szakcsoport közvetlen elérése
  • Szolgáltatási igény menedzsment
  • Felhasználói segítségnyújtás

 2. Kliens menedzsment - PC üzemeltetés -
  Egy szervezet működésének fontos részét képezik a kliens gépek, melyek használatával az érték létrejön. Ennek megfelelően az informatikai infrastruktúra ezen részének üzemeltetése és támogatása - mind hardveres, mind szoftveres szinten - feltétele a szervezet eredményes működésének.
  Kliens menedzsment szolgáltatásunk a következő főbb elemeket foglalja magában:
  • Windows / Unix alapú gépek rendszeres (heti / havi) karbantartása
  • Hardver igények kezelése, problémák elhárítása
  • Szoftverkörnyezet egységesítése, állandó frissítésének biztosítása
  • Vírus és egyéb kártékony programok elleni védelem beépítése, naprakészen tartása
  • Automatizált biztonsági mentési folyamatok beállítása
  • Biztonsági mentések tárolása helyben / távoli szerveren
  • Egységes kliens házirend készítése, alkalmazása, betartásának ellenőrzése

 3. Szerver infrastruktúra menedzsment -
  Az informatikai üzemeltetésnek a vállalati szervezetben, mint belső szolgáltató egységnek kell működnie. Az eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megoldásánál többet jelent az informatikai infrastruktúra üzemeltetése. Az üzleti igényeknek megfelelő, stabil, megbízható informatikai háttér biztosításához átgondolt folyamatokra is szükség van. Az általunk alkalmazott korszerű üzemeltetési módszertan fejlett, nemzetközileg bevált gyakorlatokon alapul, a szolgáltatás teljes folyamata minőségbiztosított keretek közt zajlik, ügyfeleink számára átlátható, ellenőrizhető formában.
  Ezen folyamatok működése biztosítja leginkább az informatikai rendszer által nyújtott szolgáltatások rendelkezésre állását és folyamatos fejlődését az üzlet igényei szerint. A megfelelően működő üzemeltetési szolgáltatások segítségével optimálisan lehet kihasználni az erőforrásokat.
  7x24 órában elérhető támogatási és üzemeltetési szolgáltatás nyújtásával és a megfelelő üzemeltetési, karbantartási és változáskezelési eljárások alkalmazásával tudjuk biztosítani a kiszolgálók által nyújtott informatikai szolgáltatások megbízható és magas rendelkezésre-állású üzemelését.
  Szerver menedzsment szolgáltatásunk a következő legfőbb elemeket foglalja magában:
  • Windows és UNIX alapú szerverek üzemeltetése
  • Rendszeres karbantartás (napi / heti / havi)
  • Automatizált biztonsági mentések beállítása
  • Szoftverfrissítések automatikus fogadása, telepítések ellenőrzése
  • Biztonsági mentések helyi / távoli tárolása

 4. Hálózat menedzsment -
  A vállalati informatikai infrastruktúra egyik legfontosabb eleme az informatikai hálózat, amely a cég üzleti igényeit kiszolgáló informatikai rendszerek és szolgáltatások alapja. Napjainkban a tárolt adatmennyiségek és sávszélességigények növekedése, a virtualizált környezetek és a mobil eszközök térnyerése, a hálózatok szükségszerű nyitottságában rejlő biztonsági kockázatok mind egy olyan infrastruktúrát követelnek meg, amely gyors, magas rendelkezésre állással rendelkezik, továbbá a változó igényekre és a felmerülő hibákra képes azonnal reagálni.
  Az infrastruktúra hatékony, biztonságos, hosszútávon fenntartható üzemeltetése szempontjából elengedhetetlenül fontos a hálózatot alkotó aktív és passzív eszközök állapotának, működésének, terheltségének állandó figyelemmel kísérése, vagyis a hálózatot alkotó komponensek menedzsmentje. A menedzsment tevékenység alapján megfigyelt forgalmi és terheltségi adatok segítségével megelőzhetőek a fokozott igénybevételből, az előre jelezhető meghibásodásokból eredő szolgáltatási szint csökkenések. Továbbá gyorsan és megfelelő idő alatt lehet diagnosztizálni és elhárítani azokat a már kialakult hálózati hibákat, illetve az elvárt szolgáltatási szintnek megfelelően lehet helyre állítani a kiesett szolgáltatásokat, funkciókat, amelyek hatással vannak a vállalat üzletmenetére. A mért adatok időbeli változását elemezve két fontos tényezőre is fényt deríthet a hálózat üzemeltetője. Kimutathatóak egyrészt azon rövidebb időszakok, mikor a hálózat rendszeresen fokozott terhelésnek van kitéve, az üzleti folyamatoktól függően napi vagy akár éves rendszerességgel, így előre felkészülhet ezen időszakok megnövekedett igénybevételére. Másrészt, olyan hosszú távú trendek figyelhetőek meg az adatokból, amelyek a hálózat szükségszerű bővítését jelezhetik előre, vagy a nem megfelelő kapacitás-elosztását mutathatják ki.
  A központi hálózatmenedzsment előnyei:
  • áttekinthetőség, rugalmasság, tervezhetőség
  • fokozott biztonság, magasabb rendelkezésre állás
  Hálózat menedzsment szolgáltatásunk a következő legfőbb elemeket foglalja magában:
  • stabil, biztonságos, vezetékes / vezeték nélküli összeköttetés biztosítása szerver és kliens között
  • Hálózatok szegmentálása, VLAN-ok kezelése
  • Tűzfalak optimalizációja
  • QoS bevzetése / optimális alkalmazása

 5. GDPR felkészítés -
  Európa új általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation - GDPR) egy személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó szabálygyűjtemény az Európai Bizottságtól, mely 2018 május 25-én lép majd életbe. Ez lesz az elmúlt két évtized legnagyobb és legfontosabb adatvédelmi törvénymódosítása. A GDPR célja, hogy újra a polgárok kezébe helyezze saját személyes adataik feletti rendelkezésüket. Az új szabályok szerint az érintetteknek (tehát a polgároknak) jár a „elfeledtetéshez való jog”, tehát kérhetik, hogy a cégek töröljék a róluk összegyűjtött már nem szükséges vagy nem pontos személyes adatokat.
  A cégek, vállalkozások és más szervezetek komoly bírságokba futhatnak bele, ha nem tesznek eleget az új előírásoknak. Ez azért van, mert az utóbbi években megugrott az adatvédelmi incidensek száma. A bírság összege akár az adott cég éves forgalmának 4%-a, vagy 20 millió Euró is lehet. A kettő közül a nagyobb összeget kell majd kifizetni.
  Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy Európa szinten a legszigorúbb szabályozással rendelkezik jelenleg. Az új rendelet sokban megegyezik a jelenleg hatályban levő irányelvekkel, ennek köszönhetően azok szervezetek, akik eddig is betartották az 1995-ben lefektetett szabályokat, nem kell komoly változtatásokra számítaniuk.
  Munkatársaink Magyarországon az elsők között vettek részt GDPR témájú oktatásokon, ahol elsajátították a rendelet rendelkezéseit, és azok betartására / betartatására szolgáló nemzetközi trendeket / eljárásokat. GDPR-ra történő felkészítés során megvizsgáljuk cége adatkezelésre vonatkozó elveit, megismerjük a jelenleg használt szabályzatokat, eljárásokat. Ezt követően kidolgozunk egy GDPR-nak is megfelelő új adatkezelési szabályzatot, elkészítjük a bevezetéshez szükséges dokumentációt, végigkísérjük az szabályzat életbe lépését.

 6. IT audit -
  Minden üzleti szolgáltatástól elvárt, hogy értékkel járuljon hozzá a Társaság működéséhez. Az üzleti folyamatok kockázatainak felmérésekor és a lehetséges ellenőrzési pontok kialakításakor mindig az üzleti információk biztonságát tartjuk szem előtt, mivel az informatikai rendszerek nem csupán pénzügyi veszteségekkel fenyegetnek, hanem bizalmas információk nyilvánosságra kerülésével érdekeket sérthetnek.
  A Társaságot érintő kockázatok megismeréséhez szükséges az általános informatikai audit. Ez tartalmazza a fizikai, illetve informatikai behatolás elleni védelem megtervezését és végrehajtását, a biztonsági rendszerek sebezhetőségének elemzését és átfogó információbiztonsági kockázatelemzést a nemzetközi COBIT és a hazai PSZÁF ajánlásoknak megfelelően.
  Az IT audit informatikai rendszergazda oldalról, pontos és átfogó képet ad a cégvezetésnek, a cég aktuális informatikai állapotáról, előfordulható működési kockázatairól, technikai és emberi kérdésekben.
  IT audit során a következő lépéseket végezzük el:
  • informatikai folyamatok és feltételek vizsgálata
  • informatikai folyamatok ellenőrzése
  • dokumentációk ellenőrzése informatikus és rendszergazda szempontból
  • informatikai hálózat biztonságának vizsgálata
  • eszközök és rendszerek alap működési feltételeinek vizsgálata
  • jelenlegi állapotról jegyzőkönyvet készítünk
  • javaslattételi dokumentáció készül az audit jegyzőkönyv alapján, mely tartalmazza az esetlegesen feltárt hibák / hiányosságok javítására / pótlására vonatkozó ajánlott lépéseket / folyamatokat

 7. Adatmentés - sérült / törött / formázott / mechanikai vagy elektronikai hibás lemezről, ssd-ről, pendrive-ról, memóriakártyáról
  Adatmentésre akkor van szükség, amikor a számítógépben lévő merevlemezről, vagy külső adathordozóról (külső winchester, pendrive) az adatok másolása a felhasználó által megszokott módon már nem oldható meg. Nagyon fontos, hogy az eszközt ÁRAMTALANÍTSUK, és ne kíséreljük meg különböző szoftverekkel vagy az adathordozó felnyitásával az adathelyreállítást, mert a szakszerűtlen helyreállítási próbálkozások radikálisan csökkenthetik a későbbi sikeres adatmentés esélyét, és egy sor újabb problémával találhatjuk szembe magunkat.
  Számíthat ránk. A legnagyobb szakértelemmel, azonnal foglalkozunk problémájával. Bízzon bennünk, meg fogjuk Önnek oldani.

Számítsa ki Ön is számítógépes rendszerének üzemeltetési költségeit online kalkulátorunk segítségével!

Amennyiben szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, lépjen velünk kapcsolatba még ma!

on 16 december 2017
Találatok: 5699